UO PZDU Ptuj je na svoji 9. redni seji dne 5.11.2019 sprejel naslednji:

 SKLEP: »UO PZDU Ptuj je sprejel sklep, da se zaradi racionalnosti delovanja PZDU, čas uradnega poslovanja omeji samo na en dan v tednu in to vsako sredo od 9.00 ure do 12.00 ure. O spremembi uradnega poslovanja PZDU se obvesti vse DU. Sklep začne veljati takoj«.

Prijazen pozdrav,

Nada Cestnik Koci

Tajnica PZDU Ptuj

Telefon: 031 617 351