Ptuj

Pokrajinska zveza društev upokojencev Spodnje podravje (PZDU Spodnje podravje Ptuj), je bila ustanovljena  20.junija 2002 na ustanovnem občnem zboru na Rogoznici. Ustanovila so jo društva upokojencev iz severovzhodne Slovenije in sicer je bilo takrat 40 društev. Danes PZDU združuje 43 društev, ki delujejo v 19.občinah. Število članov se giblje med 11500 in 12000 upokojencev in upokojenk.

Sedež ima na Ptuju, Čučkova ulica 1.

Zveza deluje preko svojih komisij na področju sociale, zdravstva, kulture, športa, turizma in na področju stanovanjskih zadev. V 36 društvih se že 10 let uspešno izvaja projekt "Starejši za višjo kakovost življenja doma" ali kot mu skrajšano pravimo "Starejši za starejše".

Zvezo vodi 11 članski Upravni odbor, 3 članski nadzorni odbor in 3 člansko Častno razsodišče.

Stanovanjska komisija rešuje probleme starejših članov, ki  iz kakršnegakoli razloga izgubijo stanovanje. V ta namen ima v najemu od Nepremičninskega sklada 80 stanovanj. Nekaj je enosobnih ostalo pa so garsonjere. Stanovanja so vedno vsa zasedena.

Zveza se financira iz članarine, ki jo nakazujejo DU in sicer 0,50 € po članu. Prav tako se prijavlja na različne razpise  različnih institucij, nekaj pa pomaga tudi krovna organizacija ZDUS (Zveza društev upokojencev Slovenije).

Vsakokratni letni Zbor članov sprejema poročila za preteklo leto in sprejema načrte za v prihodnje.